Proxilife Financieel Advies

ProxiLife Financieel Advies begeleidt u levenslang waarbij iedere levensfase een unieke aanpak verdient.

Wij leggen de focus op de financiële adviesverlening bij particulieren, zelfstandigen én ondernemers.

Dit pakken wij aan door te werken obv onze 4 bouwstenen:

  • Beleggingen: maak gebruik van onze expertise en uitgebreid aanbod als onafhankelijke verzekeringsmakelaar
  • Pensioenplanning: bouw een pensioenkapitaal op en zorg voor het behoud van uw levensstandaard
  • Optimale bescherming van gezin en inkomen bij risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid
  • Successieplanning: tijdig plannen voor later

Vertrouw op onze kennis en laat u door ons begeleiden.